Metal Dünyası

Çelik

Demir

Maden

Alüminyum

Döküm

SEKTÖRLER HABERLER ÜRÜN TANITIMLARI TEKNİK YAZILAR DOSYALAR RÖPORTAJLAR BAŞARI HİKAYELERİ UZMAN GÖRÜŞÜ YAZARLAR FUARLAR ETKİNLİKLER PROFİLLER Editörden Künye YAYIN KURULU ARŞİV ABONELİK İLETİŞİM
Havacılık ve Otomotiv Uygulamalarında Küçük Boyutlu Numune AnaliziGeri

Giriş 
Metal işleme üreticilerinin kalite kontrolü (QC) ve üretim müdürleri için küçük parçaların analizi bazen hakikatten bir sıkıntı kaynağı olabilir. Müşteriler için - özellikle havacılık, otomotiv ve diğer kritik endüstriler ve uygulamalarda - tedarik zincirinin her adımında sıkı kalite kontrol talep edilmektedir. Dolayısıyla her parça, üretim hattı boyunca her spesifikasyonu karşılamalıdır.

 

Bununla birlikte, en büyük boyutları yaklaşık 6 santimetreden daha küçük olan metal teller, çubuklar veya vidalar ve diğer bağlantı elemanlarının yanı sıra ince metal plakalar veya levhaların analiz edilmesi çok zordur. Bu nedenle, gelen veya giden malzemelerin denetimini yapan tedarikçilerin belirlenmesi ve belgelenmesi zor veya imkansız olabilir.

 

Bu, güvenlikle ilgili bu bileşenler söz konusu olduğunda ciddi sorunlara yol açabilir. Bu sorunlar arasında yasal cezalar, parçaların yeniden işlenmesi, bitmiş ürün geri çağırmaları veya daha da yıkıcı sonuçlar olabilir. Organizasyonlarını zaman, para, itibar, proje veya müşteri kaybetme risklerine karşı korumak için metal işleme yöneticileri her an dikkatli olmalıdır.

 

Bu makale, mevcut yaklaşımların yararlarını ve dezavantajlarını araştırmaktadır. Aynı zamanda, SPECTRO Analitik Cihazlardan temin edilebilen ve birçok küçük parça türünün hassas analizi için güvenilir, son teknoloji çözümler sunan iki cihazı açıklamaktadır.

 

ANALİTİK ZORLUKLAR
Farklı analitik teknolojiler ile , küçük parçalı numuneleri test etmeye çalışırken çeşitli zorluklarla karşılaşılır. Örneğin, ark / spark OES analizörleri, kontaminasyonu önlemek için ölçüm odasında kapalı bir argon atmosferini gerektirir. Ancak belirli bir numune, spark tablası açıklığını tamamen kaplayacak şekilde yerleştirilemeyecek kadar küçükse, ortam havasından gelen oksijen (O) ortama girer ve yüksek oksijen afinitesine ( yakınlık) sahip herhangi bir numune elementi ile birleşir. Veya çok ince bir metal plaka gibi bir numune, plazma uyarımının ısısı nedeniyle yanacaktır. XRF analizörleri ise farklı bir sorunla karşı karşıyadır: Çok küçük bir numune, başarılı bir ölçüm sağlamak için yeterli miktarlarda X-ışını ile bombalanamaz. (Bu teknolojiler ve nasıl başarılı küçük parça performansı sunabilecekleri hakkında daha fazla ayrıntı için aşağıdaki “Üstün analizör çözümleri” bölümüne bakın.)

 

Ek olarak, eski analizörler, geçmişte tipik olarak karşılaşılan kimyasal elementleri ölçmek için yeterli olabilirdi. Bununla birlikte, son metal endüstrisi gelişmeleri, her boyuttaki parçayı analiz etmek için bir dizi yeni zorluk ortaya çıkarmıştır:

 

Çinko
Geri dönüşümün artmasıyla birlikte, tedarik zincirindeki metal malzemeler artık daha yüksek oranlarda yeniden kullanılan malzemeler içerebilir. Bu nedenle, analizi oldukça kolay olan nikel içeren ürünler, halihazırda birçok metal işleme tesisinde kullanılan analizörlere meydan okuyan önemli konsantrasyonlarda çinko (Zn) içerebilir.

 

Tungsten
Eski Sovyet bloğundaki üreticiler, belirli çelik türlerini formüle etmek için yeterli krom ve kobalt elde etmekte zorluk çekiyordu. Genellikle benzer özellikleri için daha kolay bulunabilen tungsten (W) ile değiştirdiler. Bu nedenle, bu element artık birçok metal geri dönüşümü ve tedarik zincirinde, özellikle Avrupa’da kullanılmaktadır. Ancak, tungsten içeriğinin doğru belirlenmesi birçok spektrometrenin ölçüm yeteneklerinin ötesinde olabilir.

Sahtecilik
Metal endüstrisinde, parçaların ve malzemelerin sahteciliği - ve / veya bunların dokümantasyonu - son yıllarda hem büyük hem de küçük skandalların sayısının artmasına neden oldu. Bu, metal işleme şirketi yöneticilerinin üzerinde erken ve sık analiz yapma baskısını artırır.

 

Nadir topraklar
Nadir topraklar, giderek daha önemli bir başka zorluk teşkil etmektedirler. Seryum (Ce), neodim (Nd) ve prasodimyum (Pr) gibi elementler genellikle magnezyum bazlı cevherde ve dolayısıyla daha az yaygın olan magnezyum alaşımlarında bulunur. Bununla birlikte, artık daha sık karşılaşılan alüminyum bazlı ve nikel bazlı alaşımlarda da ilgi çekici unsurlar olarak ortaya çıkıyorlar. Bazı metallerde, nadir topraklar yapısal mukavemeti arttırmak için kullanılan arzu edilen bileşenlerdir. Diğerlerinde, istenmeyen kirleticilerdir. Nerede kullanılırsa kullanılsın, daha az gelişmiş sabit analizörler için zorluklar çıkarırlar.

GELENEKSEL ANALİZ YÖNTEMLERİ
Şu anda, havacılık ve otomotiv endüstrilerindeki farklı metal bileşen tedarikçileri, küçük parçaların element analizi için bir dizi çözüme yöneliyor.

 

Onları dışarı gönder
Bir şirketin sahada uygun analiz ekipmanı yoksa, numuneler test edilmek üzere üçüncü şahıs laboratuvarlarına gönderilebilir. Ancak çoğu sonuç doğru olsa da, karışıklıklar veya işleme hataları çoğalabilir. Bu yöntem ayrıca ekstra maliyetler ve kalite kontrol çabaları getirir. Ve tabii ki, büyüklük sırasına göre gecikmeleri artırır. Sonuçlar, saniyeler veya dakikalar yerine günler halinde verilir.

 

Diğer analizörleri yeniden görevlendirin
Bazı metal işleme tesisleri, diğer görevler için kullanılmaya hazır, yerinde yanma analizörleri ve yaş metod kimyasal  analizörleri aracılığıyla küçük parça testlerini yapmaya çalışabilir. Ne yazık ki, bu teknolojilerle küçük metal numunelerin hazırlanması ve işlenmesi son derece zaman alıcıdır ve oldukça pahalıdır.

 

OES veya XRF aracılığıyla yeniden eritin ve analiz edin. 
Havacılıkta veya otomotivde kullanım için parçalar üreten tesisler, normal boyutlu numunelerdeki element konsantrasyonlarını test etmek için genellikle standart OES veya XRF metal spektrometrelerine sahiptir. Bu aletlerin özel küçük parça analiz yöntemlerinden yoksun olduğu durumlarda, kullanıcılar analiz için bir spark standına sığacak kadar büyük olana kadar küçük bir teli, çubuğu veya tutturucuyu yeniden eritebilir veya bastırabilir. Bununla birlikte, numunedeki kükürt (S) veya fosfor (P) gibi bazı elementler nispeten düşük buharlaşma sıcaklıklarına ulaştığından, yeniden eritme, orijinal numunenin bir kısmının kolayca kaybolmasına neden olabilir. Dolayısıyla sonuçta elde edilen okuma, orijinal numunenin gerçek konsantrasyon seviyelerini yansıtmaz.

 

ÜSTÜN SPEKTROMETRE ÇÖZÜMLERİ
İki tür cihazın en son modelleri, analitik ihtiyaçların çoğunu veya tamamını karşılayabilir ve yukarıda açıklanan sorunlardan kaçınabilir: sabit OES ve elde taşınabilir XRF.

 

Sabit OES
Ark / spark optik emisyon spektrometrisine (OES) dayalı gelişmiş bir analizör, metal işleme dünyasında en hassas küçük parça muayenesi için tercih edilen cihaz haline geldi.

 

Örneğin, SPECTRO Analytical Instruments’ın SPECTROMAXx sabit metal spektrometresi gelen / giden malzemelerin hem rutin hem de hassas analizini, ultra hassas “fabrika sertifikası” incelemesi dahil olmak üzere sağlar. Adaptörler ile 0,8 mm kadar küçük metal örnekleri doğru şekilde konumlandırabilir ve analizini yapabilir.

 

SPECTROMAXx, dökümhane analizlerinin temel dayanağıdır ve kendi sınıfında pazar lideridir. Yedi nesil boyunca rafine edilmiş teknolojilerle, aynı zamanda metal işleme tedarikçileri tarafından havacılık, otomotiv ve diğer kritik uygulamalar için yaygın olarak kullanılmaktadır.

 

Günümüzün demir bazlı ve alüminyum bazlı alaşımlarında bulunan ana bileşenleri ve daha fazlasını kapsayan 10 matris, 65 metod ve 54 elementi ölçebilir. SPECTROMAXx, halihazırda bahsedilen nadir toprak elementlerinin yanı sıra artık tedarik zincirinde görünen çinko ve tungsten konsantrasyonlarına ek olarak, küçük parçalarda sıklıkla karşılaşılan diğer elementlerin eser miktarlarını bile ölçebilir. Bunlar kükürt ve fosforun yanı sıra karbon (C), nitrojen (N), alüminyum (Al), silikon (Si), magnezyum, lityum (Li), berilyum (Be) ve bor (B) içerir. Artı Tablo 1’de listelenen diğer unsurlar.
                

Yüksek hassasiyet ve kararlılığın yanı sıra, analizörün diğer avantajları arasında minimum ölçüm süreleri, maksimum üretkenlik, garantili kullanım kolaylığı, düşük işletim maliyetleri ve düşük bakım gereksinimleri yer alır. Kullanıcılar, SPECTRO’nun iCAL akıllı calibration  yazılımına dayanan tek bir numune kullanarak kolay standardizasyon yoluyla günde 30 dakikaya kadar tasarruf edebilir. Son olarak, Sonuç Yöneticisi analiz arşiv yazılımı, sonuçların tam arşivlenmesi, depolanması ve raporlanması gibi kolaylıkları vardır. 

 

Elde taşınan XRF
Bir kalite analizi gerekli olduğunda veya bir alaşım tipinin doğrulanması gerektiğinde (hızlı bir alaşım kontrolü için doğrulanacak popüler kaliteler için tablo 1'e bakın), ancak iz analizi gerekli olmadığında, el tipi bir enerji dağıtıcı X-ışını floresansı (ED-XRF ) analizör tatmin edici sonuçlar verir.

 

Bu tür bir "XRF tabancası", tamamlanmış parçaların eşlenmemiş bir görünüme sahip olması gereken giden ve son denetimler için de seçilebilir. OES analizinden farklı olarak, XRF incelemesi metal yüzeylerde hiçbir görünür işaret ("yanık izi" gibi) bırakmaz.

 

Örneğin, gelişmiş SPECTRO xSORT el tipi ED-XRF spektrometreleri, uzay ve otomotiv endüstrilerinde bulunan hızlı, güvenilir alaşım doğrulaması da dahil olmak üzere birçok yüksek verimli element testi ve analiz görevi için tasarlanmıştır. Sağlam, uygun fiyatlı, son derece taşınabilir cihazlar, fabrikada, depoda veya sahada 1 mm kadar küçük numuneler için güvenilir sonuçlar sağlarlar.

 

xSORT modeli, çoğu demir esaslı alaşım için yalnızca 2 saniyede metal kalitesi analizi sağlar ve alaşımları alüminyum, magnezyum, silikon, fosfor ve sülfür gibi hafif elementleri 7 saniyede tanımlar. SPECTRO iCAL ile donatılmış olan standart kalibrasyonu, 46 elementli 16 matris için alaşımları ve metalleri ölçebilir. Opsiyonel entegre bir video kamera, ölçülen bir noktanın tam örnek konumlandırmasını ve dokümantasyonunu sunar. Ve ünite, çeşitli formatlarda eş zamanlı sonuç saklama sağlar. 

 

ÖNEMLİ: NUMUNE KONUMLANDIRMA
Spektrometre üreticileri, küçük metal parçaları analiz etme zorluğuna yönelik çeşitli yaklaşımlar benimsemiştir. Bazıları peşinen böyle parçaları orijinal hallerinde test edemeyeceklerini kabul eder, bunun yerine yeniden eritme gibi ayrıntılı numune hazırlama tekniklerini tavsiye ederler. Diğerleri, daha küçük bir noktaya odaklanmak için elektrot tasarımlarını değiştirmeye çalışır. Kullanıcılar gerçek dünyadaki örnekleri çok çeşitli küçük şekil ve boyutlarda analiz etmekte zorlandıkça hepsi önemli zorluklarla karşılaşabilir.

 

Bunun yerine deneyimler, en verimli yaklaşımın numune konumlandırmasının hassas kontrolünü sağlamak olduğunu göstermektedir. Maksimum hassasiyet ve doğruluk, elektrottan numuneye giden deşarjın yerini dikkatli bir şekilde kontrol etme yeteneğinde yatmaktadır. Bu nedenle, numuneyi spark sehpası üzerinde doğru konuma - doğrudan elektrotun merkezi üzerine - yerleştirmek çok önemlidir.

 

SPECTRO, bunu başarmanın en iyi yolunun adaptörler olduğunu belirlemiştir. Bu mühendislik ürünü parçalar, spektrometre tarafından ölçüm için verilen numune boyutları ve şekilleri aralıklarını kabul eder. Adaptör, hassas analiz için belirli bir numuneyi spark standı üzerindeki yerine en uygun konumda kilitleyecektir.

 

Örneğin, telleri üstten veya yandan uyarma için en uygun şekilde konumlandırmak için çeşitli adaptörlerin yanı sıra, kitler ekstra dayanıklı spark sehpası açıklık boyutunu azaltmak için alüminyum oksit (Al203) seramik disk ve / veya daha fazla korumak için ısıyı iletirken ince bir levha numunesini sıkıca bastırmak ve yerinde tutmak için bir bakır blok kullanılır. Neredeyse 40 yıllık sürekli iyileştirme ile SPECTRO, muhtemelen endüstrinin en geniş adaptör kitleri dizisini geliştirmiştir. Sonuç olarak, SPECTROMAXx gibi bir cihaz, 0,8 mm’ye kadar düşük numune boyutlarına kadar teller, çubuklar, bağlantı elemanları, ince plakalar veya tabakalar ve hemen hemen tüm diğer küçük parçaların hassas ve doğru analizini sağlayabilir. 

 

KÜÇÜK PARÇALI METAL ANALİZÖRÜN SEÇİLMESİ
En eksiksiz kalite kontrol özellikleri seti ve değirmen sertifika hassasiyeti için bir OES metal analizörü düşünün. Yalnızca alaşım doğrulaması veya giden inceleme gerektiğinde, el tipi bir XRF analizörü iyi bir alternatif olabilir. Ancak, tüm OES veya XRF modelleri günümüzün metal konstrüksiyon tedarik zincirinde bulunan küçük parçaları barındıramaz. En iyi sonuç için aşağıdaki özelliklere sahip bir analizör aramanızı tavsiye ederiz:

 

Market liderliği
En geniş çeşitlilikteki metal işleme tesislerinde iyi performans gösteren bir analizör, sizinkin de başarılı olmak için en iyi şansa sahiptir. Yaklaşık 40 yıllık deneyim ve SPECTROMAXx ve SPECTRO xSORT gibi enstrümanlar ile, SPECTRO, Stratejik Yönlendirmeler Uluslararası (SDi) uyarınca tanınmış bir piyasa lideridir.

 

Kolay kalibrasyon
Bazı cihazlar sık sık yeniden kalibrasyona ihtiyaç duyar. Buna karşılık, SPECTROMAXx’teki iCAL 2.0 mantık sistemi, 5 dakikadan daha kısa bir sürede tek seferlik, tek numune standardizasyonuna izin verir. SPECTRO xSORT, benzer bir işlem için iCAL numunesi olarak çift amaçlı bir koruyucu kapak kullanır.

 

Geniş dalga boyu aralığı
Malzemeler, özellikler veya uygulamalar değişebileceğinden, bugün veya yarın analiz etmek isteyebileceğiniz tüm unsurları kapsayan bir cihaz arayın.

 

Uyarlanabilirlik
Küçük metal parçalar sayısız şekil ve boyutta gelir. Test etmeniz gereken herhangi bir parçayı kapsayacak en geniş adaptör kitleri yelpazesine sahip analizörleri arayın.

 

Geniş Metal Veritabanı
Önceden belirlenmiş yöntem ve standartlardan oluşan mümkün olan en büyük kitaplık, basit kurulum, kolay kullanım ve doğru sonuçlar sağlar. SPECTROMAXx  ve SPECTROxSORT bugünün mekanik tedarik zincirinde bulunan tüm kaliteleri kapsayan geniş bir kütüphaneye sahiptir.

 

ÖNEMLİ: KALİBRASYON VE STANDARTLAR
Büyük standartlar kitaplığı, bir spektrometrenin analitik “boşluğunu” veya mükemmel analitik performans elde etme gücünü sağlamaya yardımcı olur. Analizörün matematiksel kalibrasyon eğrisinin hesaplanması, tüm standartların ölçülmesine dayanır. Bilinmeyen örneklerin ölçümleri daha sonra her bir kapsanan öğe için standartlar kitaplığındaki referans ölçümlerle karşılaştırılır. Standartlar, belirli bir elementin belirli bir konsantrasyonunu gösteren bir numune tarafından yayılan enerji yoğunluğunun fonksiyonunu tanımlar.

 

Bir spektrometre ne kadar çok standardı referans alabilirse, üstün doğruluk olasılığı o kadar yüksek olur. SPECTRO Analitik Cihazlar bu konuda metal analizör endüstrisine öncülük etmektedir. SPECTROMAXx gibi analizörler için fabrika kalibrasyonları, bugüne kadar 2.648 standardı temel almaktadır. Bunlar, bir metal işleme tesisinin küçük numuneli kalite kontrol analizleri sırasında bulunabilecek tüm yaygın ve bir dizi nadir alaşımları kapsar.

 

SONUÇ
Günümüzde metal işleme yöneticileri, havacılık, otomotiv ve diğer kritik uygulamalar için küçük parçaların kalite kontrol analizlerini yapmak zorunda kaldığında, temel aralık, numune konumlandırma hassasiyeti ve geniş referans standartları gibi konuların dikkatlice değerlendirilmesi, iş için doğru spektrometre cihazı seçiminde SPECTROMAXx ve SPECTROxSORT u seçmektedir.

Paylaş Tweet
117 kez okundu
GÜNCEL YAZILAR
Tek Kristal Perovskit Yapılı SrTiO3 İçeren BNT Esaslı Seramik Kompozit Üretimi ve Özelliklerinin İncelenmesi*
Nergis OĞUZ, Uğur ŞEN  Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü,  Esentepe Kampüsü 54187 Sakarya, T& DEVAMI...
İstenilen Saflıkta-Yerinde Azot Üretimi
Tuğba MEMİLİ – Mikropor Makina San. ve Tic. A.Ş. – Ar-Ge Takım Lideri Burcu ÖZGÜMÜŞ – Mikropor Makina San. ve Tic. A.Ş. – Ar-Ge Teknik Dokümantasyon Sorumlu DEVAMI...
Lazer Kesim Uygulamalarında Azot Gazı Kullanımı
Tuğba MEMİLİ – Mikropor Makina San. ve Tic. A.Ş. – Ar-Ge Takım Lideri Burcu ÖZGÜMÜŞ – Mikropor Makina San. ve Tic. A.Ş. – Ar-Ge Teknik Dokümantasyon Sorumlu DEVAMI...
Metal Enjeksiyon Uygulamalarında Hasar Mekanizmaları ve Yüksek Performanslı Yeni Bir Kalıp Çeliği: SITHERM S361R
M. Önder Yücel Akademi Metalurji - Genel Md.   Öncelikli olarak metal enjeksiyon kalıplarında oluşan hasarları özetlemek ve daha sonra yüksek performanslı yeni kalıp &c DEVAMI...
Sert Krom ve Oksit Kaplamanın Namlu Performansına Etkisi*
Özge Alkılınç*, S.Osman Yılmaz**, Mustafa Aksoy*** *AKKAR AR-GE Merkezi Müdürü,  ** Prof. Dr., Namık Kemal Üniv. Öğr. Üyesi,   *** AKKAR AR-GE, Pr DEVAMI...
Yassı Ürün Haddelemede Şerit Malzeme Profil ve Kalınlık Kontrol Teknikleri
Kemal ERKUT1 Elektrik Kontrol & Otomasyon Müh. 1e-posta: kemalerkut@gmail.com *Flat Strip Material Profile and Thickness Control Techniques   ÖZET Ferro (çelik) DEVAMI...
Demir Çelik Fiyatları Düşer Mi?
Niye arttığından başlanmak lazım. Yaklaşık onar yıllık periyotlarla şiddetli krizler etkiler demir çelik sektörünü ve hemen her kriz öncesi fiyatlar şişer, krizde d&uum DEVAMI...
Karbon-Kükürt Analizi — Kullanım Alanları, Çalışma Prensibi ve Uygulama Prosedürü
Dr. Öğr. Üyesi Onur BALKAN1, Dr.-Ing. Savaş YAVUZ2 1- Kapadokya Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu, Uçak Gövde ve Motor Bakımı Bölümü, 50420 DEVAMI...
3 büyük Türk Firması, Birleşerek Alpha Metalurji Markasını Yarattı
Türkiye, elektrikli otomobil, savunma sanayi, beyaz eşya, havacılık sanayi gibi alanlarda dünya ile rekabet edebilecek konuma doğru ilerlerken; bu sektörlerde kullanılan malzemeleri DEVAMI...
Yüksek Basınçlı Alüminyum Enjeksiyon Döküm Prosesinde Hata Türleri ve Olası Nedenleri Analizi ve Pompa Sektöründe Kullanılan Örnek Bir Parçadaki Hatalar ve Önlemleri*
Kamil Can İŞTAR, Sercan ŞAHİN, M.Emir YILDIRIM, Mehmet UYGUN kamilcanistar@kormetal.com, sercansahin@kormetal.com, emiryildirim@kormetal.com, mehmetuygun@kormetal.com Kormetal San. Ve Tic. A.Ş., Arge DEVAMI...
Metal Enjeksiyona Pandemi Aşısı Büyüme Sağlıyor
Global gelişmeler, Türkiye’yi metal enjeksiyonda gelişmeye ve sıçramaya zorluyor. Daha çok proje, daha büyük parçalar, daha teknik kalıplar… Yeni s DEVAMI...
Bükme Prosesi Modeli ve Ardışık Tekrarlı Makina Tasarımı
Genel Müdür Sinan KILIÇ*, Dr. Öğretim Üyesi Fatih ALEMDAR** Mak. Müh. Süleyman KILIÇ*,  Metal. ve Malz. Müh.Serra KILIÇ*  Mak. Mü DEVAMI...
Yüksek Basınçlı Dökümde Proje Yönetimi ve Örnek Aydınlatma Parçası Üzerinde Proje Yönetimin Uygulanması*
Yazar: Tolga Özbey, Murat Demirhan, Dr. Gökhan Başman tolgaozbey@kormetal.com, muratdemirhan@kormetal.com, gokhanbasman@kormetal.com  Kormetal San. ve Tic. A.Ş., Arge Merkezi Müd DEVAMI...
Döküm Kumu ve Atık Döküm Kumundan Silika Esaslı Aerojel Toz Eldesi*
Yazar: Ahmet Emre ÇİMEN ve Nil TOPLAN Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği   *Silica Based Aerojel Powder Production&nb DEVAMI...
Alüminyum İşlemede İyileştirmeler
Birden fazla takımdan ziyade tek bir frezeleme takımı ile alüminyum parçalarda işleme uygulaması gelişiyor.    Otomotiv sanayi ağırlık ikilemiyle karşı karşıya kalıyor. DEVAMI...
Metal Sanayi Çevreye Zarar Vermiyor
Yazar: Nicole Kareta   Egzoz düzenlemelerinden ve uçan vergilerden plastik torbaların yasaklanmasına kadar - çevre korumanın yönü siyasete ve topluma geldi. DEVAMI...
Yapısal Alüminyum Parçalar İçin Yüksek Basınçlı Dökümünde Gerekli Olan Kalıp Malzemesinin Temel Özellikleri*
Yazar: S. Sivertsen, R. Oliver, K. Anantha, G. Maistro, Uddeholms AB, Sweden Çeviri: Met. Müh. İmge Akar, Uddeholm Türkiye   *Key properties of die material needed for str DEVAMI...
Farklı Oranlarda Sic Takviyesinin Sıcak Pres ile Üretilen Magnezyum Matrisli Kompozitlerin Sertlik ve Aşınma Özelliklerine Etkisi*
Beyza BİÇER(a,b)  Muzaffer ZEREN(a)  (a) Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü (b) Ferro Dök&uu DEVAMI...
Sert Lehimlemede Standardizasyon Süreci — BQTC, pBPS, BPS ve BPAR İşlemleri*
Dr.–Müh. Onur BALKAN Dr.- Ing. Savaş YAVUZ TEKNOLAB®, Teknoloji Laboratuvar Hiz. Ltd. Şti.   *Standardization Procedure on Brazing — BQTC, pBPS, BPS, and BPAR Pr DEVAMI...
PMT vs CMOS: Metal Analiz Dedektör Teknolojilerinde Paradigma Değişimi
Yazan: Spectro Çeviren: Bes Mühendislik   1. Giriş Metal numunelerin analizi, her zaman kolay değildir. Zorlayıcı örnekler genellikle büyük dökümh DEVAMI...
3-Boyutlu Katmanlı İmalat ve Otomotiv Uygulamaları*
Şüheda ÖZEL, Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Muzaffer ZEREN, Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği B&o DEVAMI...
2020 Yılı ve Sonrasında Gerçekleştirilecek Tahliyeler için Binaları Nasıl Hazırlayabiliriz?
Yılmaz Özcan  Eaton Elektrik Türkiye Ülke Müdürü   Herhangi bir binanın tahliyesindeki temel hedef insanları korumaktadır. Bina içinde kişiler DEVAMI...
Pozitif Malzeme Tanımlamada Potansiyel Bir Yenilik —Lazer—Optik Emisyon Spektrometre Teknolojisi*
Dr.–Müh. Onur BALKAN, Metalürji & Malzeme Müh. Dr.- Ing. Savaş YAVUZ TEKNOLAB®, Teknoloji Laboratuvar Hiz. Ltd. Şti.   *A Novel Potential Technique for Po DEVAMI...
Preparation of Silica Aerogel by Ambient Pressure Drying Process using Perlite and Quartz*
Nazan Saraç Çoban, Nil Toplan Sakarya Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği *Perlit ve Kuvars Kullanılarak Atmosfer Basıncında Kurutma ile Silika Aerojel Sentezi DEVAMI...
Pozitif Malzeme Tanımlama Spektrometreleri*
Dr.–Müh. Onur BALKAN, Metalürji & Malzeme Müh. Dr.–Ing. Savaş YAVUZ - Metalürji Yük.Müh. TEKNOLAB®, Teknoloji Laboratuvar Hiz. Ltd. Şti. &nbs DEVAMI...
Pozitif Malzeme Tanımlama*
    Dr.–Müh. Onur BALKAN, Metalürji & Malzeme Müh. Dr.–Ing. Savaş YAVUZ, Metalürji & Malzeme Müh. TeknoLab, Teknoloji Laboratuvar Hiz DEVAMI...
Basınçlı Döküm*
WA Butler, General Motors, Bloomington, IN, USA G Timelli, University of Padova, Vicenza, Italy  E Battaglia, University of Padova, Vicenza, Italy F Bonollo, University of Padova, Vicenza, Ita DEVAMI...
Yüksek Frenkanslı İndüksiyon Kaynaği ile Üretilen Borularda Kaynak Kesitinin Şekillendirme Kabiliyetine Etkisi̇*
Bora Yıldız Bantboru San. ve Tic. A.Ş. GOSB 700. Sok. No: 712 Posta kodu: 41480 Gebze-Kocaeli/Türkiye byildiz@bantboru.com   * The Effect Of The Welding Section On The Formabili DEVAMI...
EWM Teknolojisi Terranets BW GmbH Şantiyesinde Kullanılıyor... Degauss 600 ile Boru Hatlarının Manyetikliğini Giderme
Burada her bir kaynak dikişi mükemmel olmalıdır – yüksek basınçlı gaz boru hatları en yüksek güvenlik standartlarına uygun olmalıdır. Bu nedenle terranets bw GmbH DEVAMI...
Wolfram-Oksit (W0₃) Metal Katkili İnce Filmlerin Üretim Teknikleri
1 İsmail ARABACI  2 Emin YAKAR 1 Makine Yük. Müh., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, ismailarabaci39@gmail.com  2 Dr. Öğr. Üyesi, Çanakkale Onseki DEVAMI...
Akıllı Dökümhane Sistemleri
TekIn Oy info@tekin.fi, www.tekin.fi   Günümüzde ürün kimliklendirme ve veri giriş kabiliyeti ile, makine, ürün ve sistemlerin tedarik zinciri boyunc DEVAMI...
Krank Milleri Üzerindeki Eğimli Yağ Deliklerinin Üretimini Hızlandırma
Krank mili motorun kalbidir, yatay hareketi dönüş hareketine çevirir; aracın hareket etmesi onun sayesindedir. Krank milleri yapısal olarak karmaşık parçalardır, ancak binek ot DEVAMI...
Endüstriyel Temizlik İş Yerlerinin Daha İyi ve Daha Güvenli Olmasına Nasıl Katkıda Bulunur?
Diğer iş yerlerinde olduğu gibi, endüstriyel bir ortam da düzgün çalışılabilmesi için belirli bir düzeyde temizlik ve organizasyon gereklidir. Farklı endüstriler DEVAMI...
İşbirliği Projelerinin Yenilikçi Şirketlerin Performanslarına Katkısı
D. Cölle1, CG Aneziris2, F. Etienne1, MP Wiessler1 1EKW GmbH, Eisenberg, Almanya 2Seramik, Cam ve Yapı Malzemeleri Enstitüsü, TU Bergakademie Freiberg, Freiberg, Almanya Daniel.Coell DEVAMI...
Ekstrüzyon Kalıplarının Aşınma Dirençlerinin Isıl İşlem ve PVD Kaplama Metoduyla Arttırılması (Improvement of Wear Resistance of Extrusion Dies by Heat Treatment and PVD Coating Method)
M. Ümit BÜYÜKFIRAT, Cüneyt ARSLAN İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Ayazağa, İstanbul umitbuyukfirat@hotmail.com, ar DEVAMI...
Kaynak Uygulamalarında Standardizasyon Süreci – WQTR, pWPS, WPS, WPQR İşlemleri --- Standardization Procedure on Welding Applications – WQTR, pWPS, WPS, WPQR Processes
Dr.–Müh. Onur BALKAN, Metalürji & Malzeme Müh. Dr.–Ing. Savaş YAVUZ, Metalürji & Malzeme Müh. TeknoLab, Teknoloji Laboratuvar Hiz. Ltd. Şti.   DEVAMI...
İnce Duvarlı Alüminyum Parçaları İşlemek için Daha İyi Bir Yol
Sandvik Coromant'ın M5F90 yüzey frezesi, otomotiv parçası üreticilerine önemli kazançlar sağlıyor.   Çapak, çentiklenme veya çizilme ol DEVAMI...
Otonom Mühendislik ile Döküm Maliyetini Minimuma İndirme
Üretim maliyetlerinin düşürülmesi dökümhaneler ve döküm alıcıları için her zaman temel hususlardan biridir. Yeni bir yolluk sistemi tasarlanırken ana hed DEVAMI...
DÖKÜM - ENDÜSTRİYEL ÇAĞDAN BU YANA EKONOMİK ŞEKİLLENDİRME SÜRECİ
Günlük yaşam artık döküm parçaları olmaksızın hayal edilemez. Kalıp döküm teknolojisi, 19. yüzyılın ortalarında gazetelerin ve kitapların endüstriyel bas DEVAMI...
ESR - ELEKTRO CURUF ERGİTME PROSESİ
    Metalurji sanayimize değerli yayınları ile uzun yıllar hizmet vermiş Metal Dünyası dergimizin 300. sayısında, aşağıda özel çelikler üretiminde kulla DEVAMI...
BİRİNCİL ALÜMİNYUM ÜRETİMİ “DEVRİMİN” AREFESİNDE
11 Mayıs 2018 sabahı sosyal medyada Kanada Başbakanı Justin Tredeau’nun bir paylaşımı göze çarptı: Alcoa, Rio Tinto, Apple ve Quebec yerel hükümeti binlerce Kanadalı&rsq DEVAMI...
YÜKSEK SICAKLIĞA DİRENÇLİ ALÜMİNYUM ALAŞIMI PİSTONLAR
Aykut DOĞAN(*)   Ekrem ALTUNCU  (*)Sakarya Universitesi Müh. Fak. Metalurji ve Mal. Müh. Böl., Esentepe Kampüsü, Sakarya/ Türkiye, 54187 Sakarya DEVAMI...
CaO-Al2O3-SiO2 (CAS) ESASLI PLAZMA SPREY KAPLAMALAR
“CaO-Al2O3-SiO2 (CAS) BASED COATINGS BY PLASMA SPRAYING”     Bahadır AYDIN1 ve Nil TOPLAN2  1İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, DEVAMI...
KATMANLI İMALATIN HAVACILIK UYGULAMALARI VE SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ
Akın ODABAŞIa, Hülya KAFTELEN ODABAŞIb aFırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, 23119, Elazığ bFırat &Uu DEVAMI...
NEW APPROACHES AND DEVELOPMENTS IN ENGINEERING EDUCATION: THE 21ST CENTURY ENGINEERS
Ayşe Kılıça* and Yılmaz Taptıka aIstanbul Technical University, Chemical and Metallurgical Engineering Faculty,  Department of Metallurgical and Materials Engineering, Istanbul, DEVAMI...
ISO 6892-1 VE ASTM E8 ÇEKME DENEY STANDARTLARI ARASINDAKİ FARKLILIKLAR
Dr. Haldun DİZDAR, Doç. Dr. Bülent AYDEMİR, Cemal VATAN TÜBİTAK UME, Gebze-Kocaeli, Türkiye  e-mail: haldun.dizdar@tubitak.gov.tr, bulent.aydemir@tubitak.gov.tr, DEVAMI...
S700 MC TİPİ ÇELİKTE KAYNAK AĞIZ GEOMETRİSİNİN MEKANİK DAVRANIŞA ETKİSİ
Mustafa CAN1, Cenk KARAKURT1, Kıvanç TAŞKIN2 1Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, BİLECİK 2Anadolu Üniversitesi, İnşaat M&uum DEVAMI...
DEMİR ve ÇELİK ÜRETİMİNİN KISA BİR TARİHÇESİ
Demir ve çelik endüstrisi dünyanın en önemli ve geleneksel açıdan da en eski üretim sektörlerinden biridir. 3.000 yıl kadar önce demir insanların kü DEVAMI...
SÜPER DUPLEKS PASLANMAZ ÇELİKLE DAHA İYİ VE DÜŞÜK MALİYETLİ İŞLEME
ÖZET Makine ile işleme süreçlerinin karbon çeliklerden paslanmaz çeliklere geçilerek geliştirildiği bilinmektedir; ancak operatörler işleme hızlarını DEVAMI...
Thinking in terms of magnesium“ – Magnesium pressure die casting is completely in the trend
Many metallic objects are produced by pressure die-casting. One of those metals which are ideally suited for this process is magnesium. The demand is growing with the automotive industry and its co DEVAMI...
Metal Katkılı Polimer Matrisli Hibrit Kompozitler
Gökhan TAŞÇI, Muzaffer ZEREN Kocaeli Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 41380 Kocaeli gokhantsc@hotmail.com , zeren@kocaeli.edu.tr DEVAMI...
Yanma Sentezi̇ Yöntemi̇yle İleri̇ Malzemeleri̇n Üretimi
Bora Derin (İstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Maslak, İstanbul)  bderin@itu.edu.tr   ÖZET &n DEVAMI...
YÜKSEK SICAKLIK OKSIDASYONUNA KARŞI NIOBYUM REFRAKTER METALI ÜZERINDE KORUYUCU BIR KAPLAMA
Candan Şen ELKOCA   Bülent Ecevit Üniversitesi  Alaplı Meslek Yüksekokulu Tepeköy Mevkii, Alaplı/Zonguldak   A PROTECTIVE COATING 0N NIOBIUM R DEVAMI...
Alaşımlı Çi̇nko Kaplama
Doç. Dr. Oktay ELKOCA   Galvannealed Coating     ÖZET   Alaşımlı kaplama, saf çinko kaplamanın 500oC civarın DEVAMI...
Vakum Ergitme ve Farklı Döküm Tekni̇kleri
Nilay DALYAN, Kimya Mühendisi-Metamak, Erol TURGUT, Metalurji Mühendisi-Metamak   Proses Teknoloji̇leri̇ Uygulamalar Farklı Ekipmanlar   Vakum İndüksiyo DEVAMI...
Mobil Ürün Tasarımında, Ürün Termal Özellikleri̇ İncelenerek İç Yapı Taşıycı Parçası İçin Malzeme Optimizasyonu
Onur MERİÇ (onur_meric@hotmail.com)   ÖZET   Mobil cihazların market yönelimleri gereği her geçen gün daha ince, daha hafif, daha hızlı, g DEVAMI...
Katmanlı Üreti̇mi̇n Geli̇şmesi̇ ve Di̇ğer Yöntemlerle Bi̇rli̇kte Kullanımı
Önümüzdeki yıllar içinde metallerin üretiminde katmanlı yöntemler (AM) kullanılmasının (metallerde 3D baskı olarak da bilinir), geleneksel olarak “çıkar DEVAMI...
Yenilikçi Kalıp Sistemleri Tasarımı İle Eksen Kaçıklığına Sahi̇p Soğuk Dövme Parçalarının Üretimi
N.Emrah KILINÇDEMİRa, Vural CEYHUNb, Tayfur YAVUZBARUTa, Umut İNCEa aArGe Merkezi, Norm Cıvata Sanayi ve Ticaret A.Ş. Çiğli, İzmir, Türkiye, emrah.kilincdemir@normcivata.com DEVAMI...
Lostfoam Prosesi̇ Kayıp Köpük - Kolay Döküm
Marc Karakoc, ESFF ,Yük. Metalurji Müh., Paris, Fransa Losftfoam Process, Simple Casting   ÖZET Lostfoam, strafor model ile, bağlayıcı olmadan, kolay dök&uu DEVAMI...
Turbo Motor – Sferodan Çeli̇k Döküme
Yazar: Norbert Schütze, Foseco Almanya   CO2 emisyonunu azaltmak için daha düşük ağırlıklı daha yüksek mukavemetli parçalara doğru bir eğilim var DEVAMI...
Dünyanın En Hafi̇f Katı Malzemesi̇: Aerojeller
Yazarlar: Nazan SARAÇ ve Nil TOPLAN Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Esentepe Kampüsü, DEVAMI...
Düşük Basınç Sementasyon ve Yüksek Basınçlı Gaz İle Sertleşti̇rme
Yazarlar: Mehmet ÖZDEŞLİK*, Levent SİNDEL*, Selin KESKİN* *Sistem Teknik Sanayi Fırınları A.Ş.   Low Pressure Carburizing And High Pressure Gas Quenching     DEVAMI...
Sıcak Daldırma Galvaniz Yöntemiyle Üretim Yapan İşletmelerde Nakit Yönetiminin Önemi
Yazar: Erol Ayyıldız, ayyildiz.erol@gmail.com   Significance Of Cash Management In The Businesses Where The Production Is Performed With Hot-Dip Galvanization     DEVAMI...
En Çok Okunanlar Son Eklenenler
YAYIN AKIŞI
FACEBOOK
TWITTER
INSTAGRAM